Termíny

29.9.2017 - Děkanský den

6.10.2017 - Bakalářské promoce

13.10.2017 14:00 - Magisterské promoce

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nová publikace věnovaná problematice lidského kapitálu

Související stránky

V květnu 2011 vyšla nová monografie autorů Petra Mazoucha a Jakuba Fischera, členů katedry ekonomické statistiky, věnovaná problematice lidského kapitálu. Kniha je rozdělena do tří částí. V první se autoři zaměřují na otázky měření úrovně a vývoje lidského kapitálu, v druhé hledají souvislosti lidského kapitálu s jinými sociálně ekonomickými jevy a ve třetí části nabízejí prognózu vývoje lidského kapitálu. Kniha, která je na pomezí ekonomické statistiky a demografie, je určena širší odborné i laické veřejnosti včetně studentů nejrůznějších oborů na VŠE i mimo ni. Vydalo nakladatelství C. H. Beck, v jejímž eshopu je možné taktéž publikaci pořídit.