Termíny

20.2.2018 10:00 - 27.2.2018 10:00 - Výběrové řízení: semestrální výměnné pobyty bakalářské

2.3.2018 09:00 - Magisterské promoce

2.3.2018 13:00 - Bakalářské promoce

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Jaroslav Sixta obhájil disertační práci

Související stránky

Odborný asistent katedry ekonomické statistiky Ing. Jaroslav Sixta dne 9. 4. 2010 obhájil poměrem hlasů 12:0 disertační práci na téma „Využití matematicko-statistických metod modelování pro odhady spotřeby fixního kapitálu a stavu nefinančních aktiv“ a po třech letech tak obohatí řady úspěšných absolventů doktorského studia na KEST. Slavnostně promován na doktora bude dne 2. 7. 2010 ve Vencovského aule VŠE v Praze. Ing. Sixtovi blahopřejeme a přejeme mu mnoho úspěchů nejen v práci na katedře a v Českém statistickém úřadě, ale i v osobním životě. Za úspěšné vedení Ing. Sixty děkujeme jeho školitelce prof. Ing. Stanislavě Hronové, CSc.