-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Doktorandi KEST se umístili na předních pozicích na Dni doktorandů FIS

Související stránky

Doktorandi katedry ekonomické statistiky obsadili dne 14. 2. 2013 přední pozice na vědeckém semináři Fakulty informatiky a statistiky „Den doktorandů“ v oboru Statistika. Ing. Jaroslav Zbranek zvítězil s prací „Konstrukce časových input-output tabulek v podmínkách České republiky“, Ing. Petr Musil získal 3. místo s příspěvkem „Metodika odhadu regionálních cenových hladin“. Oběma oceněným blahopřejeme a věříme, že výborné umístění pro ně bude motivací při dokončování jejich disertačních prací.